Social Icons

Featured Posts

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Τα 10 μέτρα - φωτιά από το 2018! Φόρος και στη διαμονή των διακοπών!


Σταματημό δεν έχουν τα μέτρα – σοκ που αδειάζουν τις τσέπες των πολιτών.

 Δέκα ακόμα τέτοια μέτρα έρχονται να  επιβαρύνουν κι άλλο την ίδια άσχημη οικονομική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων, τα οποία έρχονται “πεσκέσι” από το επικαιροποιημένο τρίτο μνημόνιο, καθώς θα φορολογούμαστε ακόμα και... για τη διαμονή σε ξενοδοχεία! Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν από 1η Ιανουαρίου 2018 και προβλέπουν καταργήσεις φοροαπαλλαγών, επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων, επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα, αύξηση συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και η Λέσβος, αυστηροποίηση των προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, περικοπές στο επίδομα θέρμανσης και σημαντική αύξηση στους φόρους εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών. 
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται: 1. Κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων. Αυτό σημαίνει αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων. 2. Κατάργηση της διάταξης που προβλέπει έκπτωση 10% από το φόρο εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου, για δαπάνες σχετικά με ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του. Δηλαδή περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. 3.Επιβολή φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. Οσοι αποφασίσουν να πωλήσουν σπίτια, λοιπά κτίσματα, οικόπεδα ή αγροτεμάχια από την 1η-1-2018 θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πλήθος από παγίδες υπερφορολόγησης, καθώς από το επόμενο έτος επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ειδικότερα, από την 1η-1-2018 θα επανενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ, που προβλέπουν ότι επιβάλλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος θα επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου, ενώ ο αγοραστής θα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Εφόσον ο φορολογούμενος έχει διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ. Οσοι μεταβιβάζουν ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους πριν από το 1995 θα απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας. Η τελική υπεραξία επί της οποίας υπολογίζεται ο φόρος προσδιορίζεται με βάση ποσοστιαίους συντελεστές απομείωσης κλιμακούμενους ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου (από 98,2% για δύο χρόνια διακράτησης έως 60% για περισσότερα από 26, βλ. σχετικό πίνακα). Ειδικά για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 οι συντελεστές απομείωσης θα περιορίζονται, καθώς θα πολλαπλασιάζονται με 0,8. Τιμές κτήσης Ως τιμές κτήσης και μεταβίβασης θα λαμβάνονται υπόψη αυτές που αναγράφονται στα συμβόλαια, ενώ, εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση το φόρο κληρονομιάς που είχε καταβληθεί (το ίδιο και για τις δωρεές – γονικές παροχές). Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προκύψει με βάση δημόσια έγγραφα (όπως π.χ. αυτεπιστασία ή αντιπαροχή) θα υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπ’ όψιν τον πληθωρισμό των ετών που έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στην απόκτηση και την πώληση: τιμή κτήσης = τιμή μεταβίβασης επί το Δείκτη Τιμών Κατοικιών του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους (ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος). 4 Eπιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Ειδικότερα, στο ετήσιο εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που αποκτά από φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο θα επιβληθεί το 2018 φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, δηλαδή με συντελεστές 15% από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, 35% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ και 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με 22% μέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ, 29% στο τμήμα από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο τμήμα από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τμήμα πάνω από τις 40.000 ευρώ. Το εισόδημα που αποκτάται φέτος από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και θα φορολογείται σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν. 5. Επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα. Ο φόρος διαμονής θα ανέρχεται σε: 0,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων,
1,5 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 3 αστέρων,
3 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 4 αστέρων,
4 ευρώ ανά ημερήσια χρήση δωματίου για ξενοδοχεία 5 αστέρων,
0,50 ευρώ ανά ημερήσια χρήση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα.
 6. Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Πρόκειται για τα νησιά που είχε ανασταλεί η αύξηση έως τώρα. Ειδικότερα, στα συγκεκριμένα νησιά: α) Θα αυξηθεί από 5% σε 6% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα φάρμακα, τα παιδικά εμβόλια, τα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες. β) Θα αυξηθεί από 9% σε 13% ο συντελεστής ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής, δηλαδή για τα νωπά κρέατα, τα ψάρια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα λαχανικά και τα βρώσιμα φρούτα, τα δημητριακά, τα άμυλα και τα προϊόντα αλευροποιίας, το ελαιόλαδο, τα παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα φυσικά νερά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές, τα είδη και τις συσκευές ορθοπαιδικής, τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. γ) Θα αυξηθεί από 17% σε 24% ο συντελεστής ΦΠΑ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως νεόδμητα κτίσματα (πλην πρώτης κατοικίας), αυτοκίνητα, δίκυκλα, φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά οχήματα, καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο κ.λπ.), ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οινοπνευματώδη ποτά, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, όπως έπιπλα, υφάσματα κ.λπ., πάσης φύσεως πλαστικά και ξύλινα αντικείμενα, χημικά προϊόντα, κοσμήματα, ρολόγια κ.λπ., όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, συσκευασμένα, μεταποιημένα και τυποποιημένα είδη διατροφής, ζάχαρη, λοιπές γλυκαντικές ουσίες, αλάτι, ξίδι και τα υποπροϊόντα του, μαστίχα, ζώντα ζώα, λιπάσματα, ζωοτροφές, σπόρους, άνθη, αναψυκτικά, χυμοί, energy drinks και λοιπά μη αλκοολούχα ποτά, εστίαση – catering και αποχέτευση. 7. Κατάργηση του μειωμένου κατά 50% συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή που εφαρμόζεται στην περιοχή Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά ή άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από τα άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδας ή εισάγονται στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες. 8 Απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων από την 1η μέρα που μια νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα γίνεται ληξιπρόθεσμη. Αν, δηλαδή, ο οφειλέτης καθυστερήσει έστω και μία μέρα την πληρωμή ενός νέου χρέους προς το Δημόσιο, θα χάνει αυτόματα τη ρύθμιση των «100 δόσεων». 9. Περικοπή κατά 50% των επιδομάτων θέρμανσης. Γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια για την παροχή του, με την επιβολή μειώσεων και στο ύψος του επιδόματος ανά λίτρο αγοραζόμενου πετρελαίου θέρμανσης, ώστε το επίδομα αυτό να το λαμβάνουν πολύ λιγότερα νοικοκυριά και σε χαμηλότερο ύψος. 10. Κατάργηση της φοροαπαλλαγής των δικαστικών λειτουργών. Από το νέο έτος καταργείται η έκπτωση από το φορολογητέο ποσό των συνολικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ποσού των αποδοχών αυτών, μετά την κατάργηση της αντίστοιχης φοροαπαλλαγής των βουλευτών. Αυτό θα συμβεί επειδή οι λειτουργοί της Θέμιδος αντιμετωπίζονται, πάντοτε, ως προς τη φορολογία εισοδήματος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι βουλευτές.
Συνεπώς, από την 1η-1-2018 θα εκτιναχθούν στα ύψη οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μηνιαίων αποδοχών όλων των δικαστικών λειτουργών.

ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ στα ... αποκαϊδια!


Δάση και περιουσίες καταστρέφονται, πολύτιμοι "πνεύμονες" πρασίνου εξαφανίζονται

- Κι όμως, η πολιτική κόντρα δεν φαίνεται να έχει τέλος...
Την ώρα που οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, την ώρα που χάνονται πολύτιμοι "πνεύμονες" πρασίνου για την Αττική, την ώρα που το ζωικό βασίλειο μετρά ανυπολόγιστες ζημιές και οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, την ίδια ώρα κυριολεκτικά πάνω στα ...αποκαϊδια, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται!
Να δείξει τη σοβαρότητα που απαιτούν και οι στιγμές και ο θεσμικός της ρόλος, στο θέμα των πυρκαγιών, καλεί τη Νέα Δημοκρατία το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, σημειώνοντας πως δεν είναι ώρα για πολλά λόγια και αυτό που προέχει είναι η προσπάθεια να σωθεί ό,τι περισσότερο μπορεί από το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και πάνω από όλα να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.
«Αυτή την κρίσιμη ώρα, που οι πυροσβέστες αλλά και οι πολίτες δίνουν μια μεγάλη μάχη για τις φλόγες δεν είναι ώρα για πολλά λόγια», αναφέρει σε σχόλιο του το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού και υπογραμμίζει: «Η ώρα των απολογισμών και των καταλογισμών θα ακολουθήσει.
Τώρα προέχει απολύτως η προσπάθεια να σωθεί ό,τι περισσότερο μπορεί από το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και πάνω από όλα να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό δεν θα πούμε πολλά, θα καλέσουμε, για μια ακόμα φορά, τη Νέα Δημοκρατία να δείξει τη σοβαρότητα που απαιτούν και οι στιγμές και ο θεσμικός της ρόλος. Αν η ίδια δεν το αντιλαμβάνεται το αντιλαμβάνονται οι πολίτες».
Χθες, σε νέο tweet του για την κατάσταση που επικρατεί με τις πυρκαγιές σε διάφορα μέρη στη χώρα έκανε αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter:«Μάνη, Κύθηρα, Ζάκυνθος, Κάλαμος, Βαρνάβας... Οργή για την ανικανότητα, συμπαράσταση στους συμπολίτες μας».

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Ηλεία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ζάκυνθος


Βελτιωμένη είναι η εικόνα το πρωί της Τετάρτης στην Ηλεία με την φυσική καταστροφή να είναι μεγάλη.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την Τρίτη, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες καθώς, όπως καταγγέλλουν και κάτοικοι των περιοχών, η έλλειψη συνδρομής στην κατάσβεση από εναέρια μέσα είναι αισθητή.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα οι φλόγες προσέγγισαν το χωριό Περιστέρι, οι κάτοικοι του οποίου, αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να προστατέψουν τις περιουσίες τους.
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, εξέφρασε τον φόβο του η πυρκαγιά να κατευθυνθεί προς την Αρχαία Ολυμπία.
Επίσης, ο Απόστολος Κατσιφάρας σημείωσε ότι «χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ως εκ τούτου όσα εναέρια μέσα υπάρχουν, πρέπει να επιχειρήσουν στην Ηλεία».
Στη περιοχή μέχρι το απόγευμα της Τρίτης επιχειρούσαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 42 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα με 12 άτομα.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και πολίτες με τρακτέρ.
Μεγάλη εστία και στη Ζάκυνθο
Στο χωριό Κοιλιωμένος στη Ζάκυνθο οι φλόγες απείλησαν την Τρίτη και σπίτια  με όλους τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο νησί να είναι στο σημείο και προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα πρώτα σπίτια του χωριού.
Πολλοί κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς προκειμένου να βοηθήσουν  τους πυροσβέστες στις προσπάθειες κατάσβεσης.
Το νησί μαίνεται από πυρκαγιές εδώ και μέρες με αποτέλεσμα έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 6 μήνες.
Συγκεκριμένα, στο νησί έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο πενθήμερο 20 δασικές πυρκαγιές στις παρακάτω περιοχές:
Καταστάρι, Καπελέτι, Κοιλιωμένο, Ελιές Βολίμων, Αστέρι Βολίμων, Αλωνάκι 'Ανω Βολίμων, Σκούτα 'Ανω Βολίμων, Μεγαλώνι, 'Ανω Θέση - Ασκός Βολίμων, 'Αγιος Νικόλαος Βολίμων, Δάφνη Βασιλικού, Κάμπι, 'Αγιος Νικόλαος, Παλιό Χωριό, Νικολουδάκη, Αγαλά. Με κυριότερες αυτές στο Καταστάρι, Κοιλιωμένο και Παλαιό Χωριό.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Ευρωκαταδίκη για μόλυνση νερού σε Ηλεία, Αχαΐα και Μεσσηνία

Aκόμα μία καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωδικαστήριο κόστισε η προσπάθεια των ελληνικών αρχών να υποβαθμίσουν τη νιτρορρύπανση σε 12 περιοχές της χώρας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα καθώς διαπίστωσε ότι, παρά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, η χώρα μας αμέλησε να χαρακτηρίσει τις περιοχές αυτές «ευπρόσβλητες» και να λάβει μέτρα για την προστασία τους.
Ο χαρακτηρισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα νιτρορρύπανσης (από λιπάσματα) ή ευτροφισμού ως ευπρόσβλητων και η λήψη μέτρων επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία.
Το 2010, η Ελλάδα κατήρτισε έναν κατάλογο με τα ευπρόσβλητα υδατικά σώματα, τον οποίο η Επιτροπή χαρακτήρισε ελλιπή. Οι κοινοτικές αρχές ζήτησαν να επεκταθεί ο χαρακτηρισμός στις περιοχές του ποταμού Εβρου, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθείας και της Θεσσαλικής πεδιάδας, του Νομού Εύβοιας, της Βορείου Πελοποννήσου (περιοχές Κορίνθου, Κάτω Αχαΐας, Λουσικών, Αράξου, Σφαγαίικων και Αιγίου), της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (περιοχή των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας), της Ανατολικής Πελοποννήσου (περιοχές Σπάρτης, Ελους-Σκάλας και Λεωνιδίου), της Ανατολικής Κρήτης, της Ανατολικής Αττικής και του ποταμού Ασωπού.
Οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν μεν ότι η αναθεώρηση των ευπρόσβλητων περιοχών είναι υπό εξέλιξη, εκτίμησαν δε ότι οι περιοχές που ζητεί η Επιτροπή δεν πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστούν ευπρόσβλητες ζώνες σε όλη την έκτασή τους.

Ωστόσο οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβήτησαν ότι στις περιοχές αυτές η περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα είναι πάνω από τα όρια, ενώ παραδέχθηκαν ότι ορισμένες μάζες γλυκών υδάτων που έχουν προσβληθεί από φαινόμενο ευτροφισμού δεν ελήφθησαν υπόψη.
«Η Ελληνική Δημοκρατία, καθόσον δεν χαρακτήρισε “ευπρόσβλητες” ορισμένες ζώνες, στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l και/ή από φαινόμενο ευτροφισμού, και δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες αυτές εντός ενός έτους μετά τον εν λόγω χαρακτηρισμό, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», καταλήγει η απόφαση.
Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών ενώσεων στο υπέδαφος και στα νερά προέρχεται από ανεξέλεγκτη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, ενώ παρατηρείται και σε περιοχές με ζωικά απόβλητα.

ΗΛΕΙΑ Στην Ηλεία για την κρουαζιέρα η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά

Προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού για τους τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων που αφικνούνται στο λιμάνι του Κατακόλου κατέθεσε στην υπουργό Τουρισμού κα Ελενα Κουντουρά ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Λεωνίδας Βαρουξής κατά τη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, στο γραφείο της Υπουργού. Στόχος της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου είναι η κάλυψη ευρύτερου φάσματος ενδιαφερόντων και δράσεων, από πλευράς επισκεπτών στον λιμένα Κατακόλου Οι εν λόγω προτάσεις εστιάζονται στους άξονες πολιτισμού – περιβάλλοντος, αναψυχής, γευσιγνωσίας και αθλητισμού. Η υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου, κάτι που θα φέρει θετικά αποτελέσματα για το λιμάνι, καθόσον το υπουργείο σύντομα θα προβεί σε αξιολόγηση όλων των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα, βάσει των προσφερόμενων υπηρεσιών τους αλλά και των προτάσεων τους για προοπτικές εναλλακτικού τουρισμού Η κα Κουντουρά εξέφρασε το θερμό της ενδιαφέρον για την καλή εν γένει εικόνα του λιμένος Κατακόλου και δεν παρέλειψε να τονίσει την ανησυχία της για την εικόνα που αποκομίζουν οι τουρίστες όταν επισκέπτονται με πούλμαν την Αρχαία Ολυμπία και δυσφορούν για τους όγκους των σκουπιδιών που υπάρχουν σε ολόκληρη τη διαδρομή! Ενημέρωσε δε τον κ. Βαρουξή ότι και η ίδια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταφερθούν τα σκουπίδια σε ΧΥΤΑ γειτονικών νομών. Ο κ. Βαρουξής ακολούθως ενημέρωσε την κα Κουντουρά για το διεθνές forum που θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα την κρουαζιέρα στις 23 Μαΐου, οπότε και την προσκάλεσε ως κεντρική ομιλήτρια. Η κα Κουντουρά απεδέχθη την πρόσκληση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και θα λαμπρύνει με την παρουσία της την εν λόγω ημερίδα στην ιερή πόλη της Ηλείας.

Ένας νέος θεσμός γεννιέται στην Αρχαία Ολυμπία

 Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το 1ο Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων, που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από την Τετάρτη 6 έως και την Κυριακή 10 Μαΐου, στην Αρχαία Ολυμπία, και με το οποίο ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα «Το Αρχαίο Δράμα στο σχολείο του 21ου αιώνα» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.  Πρόκειται για ένα νέο θεσμό, που μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο ραντεβού θεάτρου για νέους στον κόσμο.
   Η Αρχαία Ολυμπία, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, όμορφη και φιλική, στο μέσο της Άνοιξης θα γεμίσει με τις χαρούμενες παρέες των νέων «ηθοποιών» και των καθηγητών τους, από τις διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας και του κόσμου, που θα παρουσιάσουν παραστάσεις με κορυφαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οι 162 νέοι συμμετέχοντες (μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές), όπως και οι πάνω από 30 εμπλεκόμενοι καθηγητές τους  θα παραμείνουν στον ιερό τόπο του Δία σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις, να προβληματιστούν, να συζητήσουν,  να ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες, να επισκεφτούν τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, να διασκεδάσουν και να αρχίσουν καινούργιες φιλίες, όπως ακριβώς έπρατταν και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες τον 5ο π.Χ. αιώνα!
Το πρόγραμμα
«Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείο του 21ου Αιώνα»
   Το «1ο Διεθνές προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς θεωρητικής και πρακτικής διεργασίας και σειράς δραστηριοτήτων ανά την Ελλάδα, στο πλαίσιο του σύνθετου προγράμματος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης «Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείο του 21ου Αιώνα», το οποίο εντάσσεται στην  Πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» της Διεύθυνσης  Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Δ.Μ.Ε.Ε.Π.), του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2007-2013.
   Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, και στην πορεία προς το «1ο Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» έχουν ήδη διοργανωθεί ένα Διεθνές Forum για το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση και έξι Σεμινάρια/Εργαστήρια (σε Αθήνα, Λήμνο, Κρήτη, Ορεστιάδα, Παξούς, Αμαλιάδα), ενώ παράλληλα, δημιουργείται ειδικός Διαδικτυακός Τόπος και Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Η Αρχαία Ολυμπία, σημείο αναφοράς και δράσης

   Στο «1ο Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων, θα πραγματοποιηθούν 11 παραστάσεις, στο Θέατρο Δάσους Δρούβα.
   Παράλληλα, θα υπάρχει εικαστική εγκατάσταση μαθητών του Γυμνασίου της Αρχαίας Ολυμπίας με αφορμή ήρωες αρχαίων ελληνικών έργων, θα λειτουργεί έκθεση κοστουμιών και φωτογραφίας από τα γυρίσματα και στιγμιότυπα των ταινιών Ιφιγένεια, Ηλέκτρα και Τρωάδες από την «Τριλογία» του Μιχάλη Κακογιάννη, θα γίνει προβολή της ταινίας «Τρωάδες» του Μ. Κακογιάννη, καθώς επίσης και του ντοκιμαντέρ «Anaparastasis: Η ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου (1926-1970)» του Κωστή Ζουλιάτη, που είναι αφιερωμένη στο έργο της ιδιαίτερα σημαντικής και πολυσύνθετης αυτής προσωπικότητας, παρουσία του σκηνοθέτη.
   Όλες οι παραστάσεις και οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το σημαντικότερο ραντεβού θεάτρου
   Το «Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων» στην Αρχαία Ολυμπία, μπορεί πράγματι ν’ αποτελέσει το σημαντικότερο ραντεβού θεάτρου για νέους στον κόσμο, ενώ κατά τη διάρκεια των ημερών του η Ολυμπία -και η ευρύτερη περιοχή- θα μετατρέπεται σε έναν από τους πλέον επισκέψιμους  χώρους στην Ελλάδα.
   Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, οι 11 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα μέλη της Οργανωτικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος και οι συνεργάτες τους,  ηΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας,  προσκαλούν μαθητές, εκπαιδευτικούς και το κοινό σε αυτό το τετραήμερο ανοιξιάτικο γεγονός γνώσης, χαράς και δημιουργίας στην Αρχαία Ολυμπία, γνωρίζοντας ότι θα είναι ούριος ο άνεμος και ότι τα μερομήνια, όπως τα έχουν διαβάσει εκεί στην κοιλάδα του Αλφειού, έχουν δηλώσει ότι θα είναι πανέμορφες και γεμάτες ζωντάνια οι μέρες και οι νύχτες του Προσκηνίου…
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
   Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης εξέφρασε ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικά τον Αντιπεριφερειάρχη Γεώργιο Γεωργιόπουλο, τον Βουλευτή Ηλείας και τ. Υπουργό,Κώστα Τζαβάρα, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τον Δήμαρχο Ευθύμιο Κοτζιά, την Αρχαιολόγο Διεύθυνσης Μουσείων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Χειρίστρια του Προγράμματος «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Έλενα Μπαζίνη, τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Νίκο Λώλο, καθώς και όλους τους κατοίκους της περιοχής, για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους στο νέο θεσμό.
Συμμετέχουν…
-Το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης, από την Πάφο της Κύπρου, με την παράσταση «ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΗΣΙ … ΑΝΤΙΓΟΝΗ», βασισμένη στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή σε διασκευή/κείμενοΓιάγκου Γιάγκου 
-Το Αβερώφειο Γυμνάσιο – Λύκειο, από την Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, με την παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή
-Το Πανεπιστήμιο της ΟξφόρδηςBalliol College, από τη Μεγάλη Βρετανία, με την παράσταση «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη
-Το Πανεπιστήμιο ÇanakkaleOnsekizMartFaculty of Fine ArtsActing Department, από το Τσανάκκαλε Τουρκίας, με την παράσταση «ΠΕΡΣΕΣ» του Αισχύλου
-Το 1ο  Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας, Έβρου, με την παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή
-Το Γυμνάσιο των Παξών, με την παράσταση «ΕΛΕΝΗ» του Ευριπίδη
-Η Θεατρική Ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου της Λήμνου, με την παράσταση «ΕΚΑΒΗ» του Ευριπίδη
-Το 1ο  Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας, με την παράσταση «ΕΚΑΒΗ» του Ευριπίδη
-Το Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης, με την παράσταση «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη
-Το 11ο  Γενικό Λύκειο Περιστερίου, με την παράσταση «ΑΛΚΗΣΤΙΣ» του Ευριπίδη
-Η Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα», με την παράσταση «ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ». Μια σύνθεση οχτώ αποσπασμάτων τραγωδιών (Οιδίποδας Τύραννος, Επτά Επί Θήβας, Αντιγόνη, Μήδεια, Αίας, Ανδρομάχη, Βάκχες, Πέρσες), που γλιστρούν αρμονικά το ένα μέσα στο άλλο, με κεντρικό άξονα το Φως και το Σκοτάδι. 
 

Μεγάλη συγκέντρωση για τα σκουπίδια που 'πνίγουν΄τον Πύργο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πύργο, για το ζήτημα των απορριμμάτων και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τόσο στην πόλη, όσο και τις 47 κοινότητες του δήμου.
Στην συγκέντρωση, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία επιτροπής αγώνα "Για έναν Πύργο χωρίς σκουπίδια", συμμετείχαν μεγάλος αριθμός πολιτών, σύλλογοι, φορείς, οργανώσεις, καθώς και πολλοί μαθητές.
Οι πολίτες του Πύργου συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το κτίριο του Διοικητηρίου και στην συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Καθ όλη την διάρκεια της πορείας ακούγονταν συνθήματα για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την εξεύρεση οριστικής λύσης στο ζήτημα της διαχείρισης.
Η πορεία κατέληξε στην πλατεία Σάκη Καράγιωργα, έξω από το Λάτσειο δημοτικό μέγαρο. Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης στην πλατεία, οι ομιλητές τόνισαν μεταξύ άλλων ότι οι κάτοικοι του Πύργου θέλουν μία πόλη αντάξιας αυτής που δικαιούνται, αντάξιας της ιστορίας της και των στοιχειωδών δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. Όπως πρόσθεσαν είναι αναφαίρετο το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία, στο καθαρό περιβάλλον και στην απρόσκοπτη δραστηριότητα και γι' αυτό όπως τόνισαν, «θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους».
Μετά την συγκέντρωση, μέλη της επιτροπής αγώνα πήγαν στο δικαστικό μέγαρο, όπου συναντήθηκαν με την εισαγγελέα Πύργου.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΗΛΕΙΑ Με παλμό το «Συλλαλητήριο οργής» για τα σκουπίδια

Την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων που στοιβάζονται εδώ και πολλούς μήνες στους δρόμους του Πύργου και των διαμερισμάτων ζήτησαν χθες για άλλη μια φορά οι επιστημονικοί σύλλογοι, οι έμποροι, οι γονείς, οι μαθητές, τα σωματεία, οι οργανώσεις και οι πολίτες κάθε ηλικίας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα «για έναν Πύργο χωρίς σκουπίδια» πραγματοποιώντας ακόμα ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Το ραντεβού είχε δοθεί εδώ και μέρες έξω από το Διοικητήριο επί της Οδού Μανωλοπούλου και μπορεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε να ήταν μεν λιγότερος από το αντίστοιχο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε πριν το Πάσχα, όμως το μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα και χθες ήταν σαφές και ξεκάθαρο: «Βρείτε λύση εδώ και τώρα»!
Πολλοί διαδηλωτές ανάμεσά τους και εκατοντάδες μαθητές σχολείων του Πύργου που αυτή την εβδομάδα δεν πηγαίνουν στα μαθήματά τους διαδήλωσαν φορώντας μάσκες, αφού πια η δυσοσμία από τα σκουπίδια είναι αφόρητη και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία έχει ξεπεράσει προ πολλού το όριο συναγερμού.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Τα σκουπίδια μένουν, ο χρόνος φεύγει…

Σε «τεντωμένο σχοινί» βαδίζει η δημοτική αρχή του Πύργου, όσον αφορά την ημέρα έναρξης της αποκομιδής των απορριμμάτων από την πόλη του Πύργου και τα χωριά.

Με εξαίρεση ορισμένες μικρές ποσότητες σκουπιδιών από την οδό Μανωλοπούλου και κάποια άλλα κεντρικά σημεία του Πύργου την παραμονή της 25ης Μαρτίου η αποκομιδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταφορά 2 χιλ. τόνων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με πηγές από το Λάτσειο η επιχείρηση μεταφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αφού προηγουμένως υπογραφεί η σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής.

Ο δήμαρχος του Πύργου, Γαβρίλης Λιατσής πάντως, σε δηλώσεις του για το θέμα, επεσήμανε πως η δημοτική αρχή κάνει ότι μπορεί και από πλευράς οργάνωσης για να καταφέρει με γνώση και με σωστή διαβούλευση να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για να απομακρυνθούν τα σκουπίδια που είναι στοιβαγμένα στους δρόμους της πόλης και των χωριών αλλά και να πάψει η όποια επόμενη σώρευσή τους δημιουργώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα ολόκληρος ο δήμος. Ωστόσο οι μέρες περνούν, οι όγκοι των σκουπιδιών αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και θεωρείται πλέον πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μην έχουν απομακρυνθεί ούτε έως το ΠΑΣΧΑ. Άλλωστε ουσιαστικά απομένουν δέκα εργάσιμες μέρες και θεωρητικά θα πρέπει τα συνεργεία να εργάζονται νυχθημερόν για να μπορέσουν να απομακρύνουν τα σκουπίδια που «κατακλύζουν» τις συνοικίες και τις τοπικές κοινότητες.

Εμπόδια…

Στο μεταξύ, ένα άλλο εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει  ο δήμος Πύργου είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων πέριξ του ΧΥΤΑ στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας.
Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της περασμένης Τρίτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση φορέων και κατοίκων στο Μαζαράκι που συγκάλεσε η συντονιστική επιτροπή.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:
«Στο Μαζαράκι σήμερα 24 Μαρτίου συνήλθε η Συντονιστική Επιτροπή, όπου παρουσία δεκάδων κατοίκων, συλλόγων και Αιρετών, τους ενημέρωσε για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, να φέρει σκουπίδια από τον Πύργο στο Χ.Υ.Τ.Α. Φλόκα.
Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Το σύνολο των παρευρισκομένων, καθώς και ομόφωνα όλης της Συντονιστικής Επιτροπής αποφάσισε:
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 08:00π.μ., καλούνται όλοι οι κάτοικοι όχι μόνο της Ωλενίας αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Αχαΐας, που δεν θέλουν ο τόπος τους να υποβαθμιστεί κι άλλο με την μεταφορά σκουπιδιών από τον Πύργο και δεν θέλουν ο Δήμος μας να γίνει ο σκουπιδοτενεκές της Δυτικής Ελλάδος.
Την ίδια ημέρα, στις 18:00, όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Κάτω Αχαΐα για να φωνάξουμε να ακυρωθεί η απόφαση, να πάρουμε σκουπίδια από τον Πύργο, καθώς θα επιδοθεί και ψήφισμα.
Πολίτες της Δυτικής Αχαΐας όλοι να είστε παρών στις κινητοποιήσεις, γιατί εάν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο θα είναι αργά για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας.»

Αποφασισμένοι

Από την άλλη πλευρά πάντως, σύμφωνα με πηγές της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες για το θέμα της μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φλόκα και τις αντιδράσεις των φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηλείας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας, Σπύρο Τραχάνη, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε πως ο Φορέας της Δυτικής Αχαΐας, θα προχωρήσει στην εκτέλεση της απόφασής του και της Προγραμματικής Σύμβασης για εναπόθεση απορριμμάτων του δήμου Πύργου στο ΧΥΤΑ Φλόκα, όμως μόνο για τους 2 χιλ. τόνους που έχει αποφασισθεί.

Ο κ. Τραχάνης, δήλωσε στον κ. Χριστοδουλόπουλο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, πως ο Σύνδεσμος Διαχείρισης της Δυτικής Αχαΐας, δεν θα προχωρήσει σε άλλη προγραμματική σύμβαση για εναπόθεση κι άλλων σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Φλόκα, παρά μόνο στην εναπόθεση των 2 χιλ. τόνων για τους οποίους έχει ήδη λάβει απόφαση.

ΗΛΕΙΑ Στον Αλέξη Τσίπρα το θέμα των σκουπιδιών του Πύργου

Τρισέλιδη επιστολή στο πρωθυπουργικό γραφείο κατέθεσαν οι πέντε πρόεδροι των Επιστημονικών Συλλόγων της Ηλείας, βλέποντας πια ότι το θέμα των σκουπιδιών λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εγκυμονώντας σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
«Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για ένα εξαιρετικής σοβαρότητας ζήτημα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία και το οποίο έχει λάβει διαστάσεις σοβαρής υγειονομικής κρίσης, η οποία αναμένεται να ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα» αναφέρει στην έναρξη της η επιστολή βάζοντας αμέσως στο πνεύμα τον Αλέξη Τσίπρα.
Στην επιστολή που υπογράφουν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας Νίκος Κατσαρός, ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας Αλέκος Γαλανόπουλος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δημήτρης Δημητρουλόπουλος και ο πρόεδρος του παραρτήματος Πύργου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Κανελλόπουλος, γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλες τις διακυμάνσεις του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια, καυτηριάζοντας τους τρόπους με τους οποίους και η παρούσα αλλά και η προηγούμενη δημοτική αρχή επιχείρησαν να διαχειριστούν το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας αναποτελεσματικές και ατελέσφορες τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος που το «μπαλάκι» πέφτει τώρα στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.
Υγεία, οικονομία, τουρισμός
Η επιχειρηματολογία των Συλλόγων βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες με πρωταρχικό φυσικά το ζήτημα της δημόσιας υγείας. «Είναι προ των πυλών ακόμα και ο κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών, ο οποίος θα ενισχυθεί από την αύξηση της θερμοκρασίας το προσεχές διάστημα» αναφέρουν , κρούοντας έτσι τον κώδωνα του κινδύνου με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.
Πέραν όμως της υγείας, όπως επισημαίνεται σοβαρές επιπτώσεις δημιουργούνται και στην ήδη «παγωμένη» τοπική οικονομία, αφού οι όγκοι των σκουπιδιών που έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια, δεν επιτρέπουν στο αγοραστικό κοινό να κάνει τη βόλτα του στην αγορά.
Τρίτος άξονας είναι ο τουρισμός, ένας κλάδος που ποντάρει σημαντικά για την οικονομική της ανάπτυξη η Ηλεία με το Κατάκολο και την Αρχαία Ολυμπία να αποτελούν το δίπολο της προσέλκυσης χιλιάδων τουριστών. Αναρωτιούνται όμως ποια θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσουν όσοι επισκεφτούν την περιοχή μας το επόμενο διάστημα;
Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι γνωρίζουν το βαρύ πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έχει επικεντρωθεί στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, του ζητούν όμως να παρέμβει άμεσα ώστε το θέμα επιτέλους να επιλυθεί.
Νομικές ενέργειες
Οι πρόεδροι των Συλλόγων απαντώντας σε σχετική ερώτηση δεν απέκλεισαν τις νομικές ενέργειες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου. Τέλος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κληθείς να σχολιάσει την εντύπωση αδράνειας που δίνει στην κοινή γνώμη η δικαιοσύνη, άφησε να εννοηθεί πως από την Εισαγγελία έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν κοινοποιηθεί με τυμπανοκρουσίες στην τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως άλλη μία προκαταρτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αναζητώντας την απόδοση ευθυνών, αν υπάρχουν και σε όποιους υπάρχουν
 
Blogger Templates